Ewch i'n rhith-arddangosfa

Yn anffodus mae COVID-19 wedi golygu na allwn gwrdd â chi yn bersonol ar gyfer ein rownd gyntaf o arddangosfeydd cyhoeddus ac ymgynghori. Oherwydd hyn rydym wedi datblygu arddangosfa rithwir ac ymgynghoriad ar-lein lle gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i lawer o wybodaeth am wynt arnofiol ar y môr a’n prosiect Erebus. Dilynwch y ddolen i’r arddangosfa a rhowch eich barn am ein cynlluniau arfaethedig.

Gwynt Arnofiol ar y Môr

Cynhyrchiad ynni newydd yn y Môr Celtaidd

Harneisio Mwy o Wynt

Mae bron i 80% o adnodd gwynt y byd mewn dŵr mwy dwfn na 60 metr

Llai o Effaith Weledol

Mae gwynt arnofiol ymhellach ar y môr gan olygu llai o effaith weledol a llai o wrthdaro â defnyddwyr morol eraill

Cwrdd â Thargedau Allyriadau

Angen cwrdd â thargedau allyriadau sero-net y DU a chyflawni uchelgeisiau a osodwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Agor byd newydd sbon o ynni adnewyddadwy ar y môr

Mae’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol yn amcangyfrif y gallai tyrbinau gwynt arnofiol helpu i ddarparu digon o drydan i ddiwallu anghenion trydan y byd 11 gwaith drosodd.

Amcangyfrifir gan Catapwlt ORE y gallai’r GW cyntaf o wynt arnofiol yn y Môr Celtaidd gyflawni dros 3,000 o swyddi a £682m mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi i Gymru a Chernyw erbyn 2030.

Mae astudiaethau’n awgrymu bod hyd at 50GW o adnoddau gwynt cyraeddadwy yn y Môr Celtaidd.

Partneriaeth ynni newydd

Mae Simply Blue Energy, datblygwr ynni arloesol y Môr Celtaidd, a Total, un o gwmnïau ynni mwyaf y byd, wedi sefydlu partneriaeth i ddatblygu prosiectau gwynt arnofiol yn nyfroedd y Môr Celtaidd. Cyhoeddwyd y fenter ar y cyd, Blue Gem Wind ym mis Mawrth 2020 ac mae’n agor pennod newydd yn natblygiad ynni ar y môr yn y DU.

Total Logo
Simply Blue Energy Logo

Erebus – Prosiect arddangos 96MW

Bydd Blue Gem Wind yn canolbwyntio i ddechrau ar brosiect arddangos 96MW 45 km ar y môr. Bydd y prosiect, o’r enw Erebus ar ôl y llong enwog a adeiladwyd yn Noc Penfro yn dod yn brosiect gwynt arnofiol ar y môr mwyaf yn y byd pan fydd wedi’i adeiladu yn 2027.

Erebus yw’r prosiect cyntaf mewn dull carreg gamu tuag at ddatblygu gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd. Bydd cyfres o brosiectau dilynol, a fydd yn cynyddu’n raddol o ran maint, yn galluogi’r gadwyn gyflenwi leol i gynyddu cyfleoedd cyn prosiectau maint masnachol yn yr 2030au.

Gwynt Arnofiol yn y Môr Celtaidd

Gwneud y mwyaf o gyfleoedd cadwyn gyflenwi leol gyda dull carreg gamu

Cymunedau Arfordirol Cynaliadwy

Gallai GW cyntaf y gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd ddarparu dros 3000 o swyddi a £682 miliwn mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi leol erbyn 2030

Datgloi’r Adnodd Gwynt

Mae astudiaeth wedi nodi 150 i 250 GW o adnodd gwynt yn y Môr Celtaidd gyda thua 50 GW cyraeddadwy

Dyfodol Carbon Isel Newydd

Cyflwyno prosiect gwynt arnofiol ar y môr cyntaf y Moroedd Celtaidd. Yn darparu ynni gwyrdd i 89,488 o gartrefi y flwyddyn

O Ddiddordeb?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiect neu os ydych am weithio gyda Blue Gem Wind, cysylltwch â ni. Mae gennym rai Cwestiynau Cyffredin y gellir eu gweld yma.