Gwynt Arnofiol ar y Môr

Agor byd cwbl newydd o ynni adnewyddadwy

I ni, mae gwynt arnofiol ar y môr yn cyfuno dwy dechnoleg sydd wedi’u profi ledled y byd, technoleg platfform olew a nwy a thyrbinau gwynt. Mae hyn yn golygu y gallwn symud i ddyfroedd dyfnach gyda chyflymder gwynt uwch a llai o effaith weledol, gan agor byd cwbl newydd o ynni adnewyddadwy ar y môr.

Mae tyrbinau gwynt ar y môr heddiw, wedi’u gosod ar wely’r môr gan sylfeini monopileidd neu siaced, wedi’u cyfyngu i ddyfroedd hyd at 60 metr o ddyfnder. Symud ymhellach ar y môr yw lle mae gan wynt arnofiol botensial enfawr i fod yn dechnoleg graidd ar gyfer cyrraedd nodau hinsawdd.

 

Gwynt arnofiol – y cam nesaf mewn ynni adnewyddadwy ar y môr

Ar hyn o bryd mae 4 prif fath o dechnolegau arnofio yn cael eu datblygu.

1. Barge

2. Lled-suddadwy

3. Spar

4.  Platfformau TLP

 

Pam gwynt arnofiol?

Mae’r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol yn amcangyfrif y gallai tyrbinau gwynt arnofiol helpu i ddarparu digon o drydan i ddiwallu anghenion trydan y byd 11 gwaith drosodd.

Adnoddau gwynt heb eu cyffwrdd

Mae bron i 80% o adnodd gwynt y byd mewn dŵr sy’n ddyfnach na 60 metr.

 

Llai o effaith weledol

Mae gwynt arnofiol ymhellach ar y môr gan olygu llai o effeithiau gweledol a llai o wrthdaro â defnyddwyr morol eraill.

 

Gwynt cyflym, cyson

Dyma lle mae cyflymder gwynt yn gyflymach ac yn fwy cyson sy’n golygu ffactorau capasiti uwch.

 

Diogelwch ynni'r DU

Bydd yn darparu diogelwch ynni a gallai helpu i gydbwyso system ynni’r DU.

 

Helpu economïau lleol

Amcangyfrifir gan Catapwlt ORE y gallai’r GW cyntaf o wynt arnofiol yn y Môr Celtaidd ddarparu dros 3,000 o swyddi a £682m mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi i Gymru a Chernyw erbyn 2030, 17,000 o swyddi yn y DU yn cynhyrchu £33.6 biliwn i economi’r DU erbyn 2050.

Targedau allyriadau sero-net

Mae gwynt arnofiol yn hanfodol i gyrraedd targedau allyriadau sero-net y DU ac mae ei angen i gyflawni uchelgeisiau a osodwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd.

O Ddiddordeb?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiect neu os ydych am weithio gyda Blue Gem Wind cysylltwch â ni. Mae gennym rai Cwestiynau Cyffredin y gellir eu gweld yma.