Amdanom Ni

Partneriaeth ynni newydd

Mae Simply Blue Energy, datblygwr ynni arloesol y Môr Celtaidd, a Total, un o gwmnïau ynni mwyaf y byd, wedi sefydlu partneriaeth i ddatblygu prosiectau gwynt arnofiol yn nyfroedd y Môr Celtaidd.

Cyhoeddwyd y fenter ar y cyd, Blue Gem Wind ym mis Mawrth 2020 ac mae’n agor pennod newydd yn natblygiad ynni ar y môr yn y DU.

Patrick Pouyanné

Cadeirydd a Prif Weithredwr Total

Gyda’i fynediad i wynt arnofiol ar y môr, mae Total yn cadarnhau ei uchelgais i gyfrannu at ddatblygu ynni adnewyddadwy ledled y byd. Mae gwynt arnofiol ar y môr yn segment addawol a thechnegol iawn lle mae Total yn dod â’i arbenigedd helaeth mewn gweithrediadau a chynnal a chadw ar y môr. Mae gan Total y sgiliau priodol i fodloni’r gofynion technolegol ac ariannol sy’n pennu llwyddiant datblygiadau arnofiol ar y môr yn y dyfodol”.

Sam Roch-Perks

Rheolwr Gyfarwyddwr Simply Blue Energy

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi arwyddo’r cytundeb gyda Total. Gyda’n gilydd byddwn yn symud ymlaen â’r prosiectau carreg gamu gyntaf a fydd yn caniatáu i’r gadwyn gyflenwi leol adeiladu eu galluoedd i helpu i gyflawni’r prosiectau mwy a ddatblygir ar gyfer yr 2030au. Mae fel bod yn Aberdeen yn y 1960au ac eithrio o Doc Penfro rydym yn edrych allan ar fôr a all gyflenwi ynni’r gwynt, gan helpu’r DU i gyrraedd ei tharged Sero-Net 2050”.

Sero-Net erbyn 2050

Bydd datblygu potensial y Môr Celtaidd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at darged y DU o gyrraedd Sero-Net erbyn 2050, wrth gynnig cyfleoedd newydd cyffrous i’r diwydiant morwrol ledled Cymru, Cernyw a’r DU. Mae Blue Gem Wind wedi sefydlu swyddfeydd prosiect yn Noc Penfro a Chernyw gyda chefnogaeth ehangach yn dod o swyddfeydd yn Iwerddon, yr Alban, Llundain a Paris.

Ein gweledigaeth yw creu sector ynni ar y môr carbon isel newydd yn y Môr Celtaidd sy’n cyfrannu at dargedau newid yn yr hinsawdd, yn darparu swyddi â sgiliau uchel, arallgyfeirio’r gadwyn gyflenwi a diogelwch ynni.

TOTAL
Simply Blue Energy Logo

Prosiect Erebus

Bydd Blue Gem Wind yn canolbwyntio i ddechrau ar brosiect arddangos 96MW, Erebus. Wedi’i enwi ar ôl y llong enwog a adeiladwyd yn Noc Penfro ym 1826, Erebus fydd y prosiect gwynt ar y môr mwyaf yn y byd pan fydd wedi’i adeiladu yn 2027.

Gweithio gyda ni:

O Ddiddordeb?

Mae gennym gasgliad o adnoddau ar gael.

Dogfennau

Dadlwythwch ein cylchlythyr cymunedol ynghyd ag ystod o ddogfennau sy’n ymwneud â chynllunio, cydsyniadau prosiect, gyrfaoedd ac addysg o’n llyfrgell ddogfennau.

Gyrfaoedd

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut i gymryd rhan mewn gwynt ar y môr, edrychwch ar ein tudalen gyrfaoedd sy'n cynnwys amrywiaeth o adnoddau.

Addysg

Rydym wedi cynhyrchu pecyn fideo ac addysg animeiddiedig i weithio gyda myfyrwyr lefel gynradd ar effeithiau newid yn yr hinsawdd a gwynt fel y bo'r angen.

Cwestiynau?

Mae gennym rai Cwestiynau Cyffredin y gellir eu gweld yma.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiect, cysylltwch â ni.