Erebus

Prosiect arddangos 96MW yn y Môr Celtaidd

Mae astudiaethau annibynnol wedi awgrymu y gallai fod cymaint â 50GW o gapasiti trydan ar gael yn nyfroedd Môr Celtaidd y DU ac Iwerddon. Gallai’r adnodd ynni adnewyddadwy hwn chwarae rhan allweddol yn y DU gan gyrraedd targed Sero-Net 2050 sy’n ofynnol i liniaru newid yn yr hinsawdd. Bydd Erebus, y prosiect gwynt arnofiol ar y môr cyntaf yn y Môr Celtaidd yn darparu cyfleoedd cadwyn gyflenwi carbon isel newydd, yn cefnogi cymunedau arfordirol ac yn creu buddion tymor hir i’r rhanbarth.

Cynhyrchu pŵer carbon isel

Erebus 96MW = 89,488 o gartrefi wedi eu pweru bob blwyddyn

Lleihau allyriadau carbon

Arbed 145,696 tunnell o allyriadau carbon bob blwyddyn

Technoleg gadarn

Bywyd gweithredol fferm wynt arnofiol = 25 mlynedd

Launching Floating Wind Platform

Cerrig camu i gynorthwyo’r gadwyn gyflenwi leol

Credwn y bydd dull carreg gamu tuag at wynt arnofiol yn y Môr Celtaidd yn rhoi’r cyfle gorau i gadwyn gyflenwi’r DU gymryd rhan yn y sector cyffrous newydd hwn, gan wneud y mwyaf o gynnwys a swyddi cadwyn gyflenwi leol. Mae hyn yn golygu dechrau gyda phrosiectau arddangos llai cyn symud fesul tipyn i brosiectau ar raddfa fasnachol fwy yn yr 2030au.

Bydd Blue Gem Wind yn canolbwyntio i ddechrau ar brosiect arddangos 96MW, Erebus.

Bydd y prosiect, a enwyd ar ôl y llong enwog, a adeiladwyd yn Noc Penfro ym 1826 yn dod yn un o’r prosiectau gwynt arnofiol ar y môr mwyaf yn y byd pan gaiff ei adeiladu yn 2027.

Adeiladwyd HMS Erebus ym 1826 yn Iard Longau y Llynges Frenhinol yn Noc Penfro. Hi oedd yr ail long yn y Llynges Frenhinol i gael ei henwi ar ôl Erebus, rhanbarth tywyll Hades ym mytholeg Gwlad Groeg a hi oedd yr olaf ond un o longau rhyfel a oedd yn hysbys fell llong bomiau, gyda’u dyluniad yn caniatáu iddynt “daflu” tân-belenni dros amddiffynfeydd arfordirol. Ar ôl dwy flynedd o ddefnyddio’r Llynges ym Môr y Canoldir, cychwynnodd Erebus ei bywyd fel llong archwilio yn yr Antarctica a’r Arctig gan ddarganfod a siapio ein dealltwriaeth o’r ffiniau oer. Yn 1848, diflannodd y ddwy long alldaith Franklin, H.M.S. Erebus a H.M.S. Terror, gyda’u holl griw wrth chwilio am Dramwyfa’r Gorllewin. Eu tynged yw un o ddirgelion parhaus oes yr archwilio. Anfonwyd nifer o alldeithiau i ddod o hyd iddynt, cynigiodd nifer o ddamcaniaethau egluro beth ddigwyddodd. Gwnaethpwyd y dirgelwch yn fwy cymhellol gan sibrydion tywyll canibaliaeth. Nid tan 2014 y bu i genhadaeth o Ganada, gyda’r holl offer archeolegol morol diweddaraf, leoli Erebus. Darganfuwyd Terror ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Anatomeg tyrbin gwynt arnofiol

Er nad yw gwneuthurwr y tyrbin wedi’i benderfynu eto, rydym yn gweithio gydag Principle Power Inc a fydd yn darparu’r llwyfannau arnofiol a chymorth i’r prosiect. Mae Principle Power’s Windfloat® yn un o’r technolegau arnofiol mwyaf datblygedig yn y byd.

Ar hyn o bryd rydym yn y cyfnod cynllunio a dylunio prosiect sy’n golygu bod y cyfleoedd cyfredol ar gyfer y gadwyn gyflenwi yn canolbwyntio yn y maes hwn. Rydym yn gweithio gydag asiantaethau datblygu i archwilio sut y gallant fod yn rhan o’r diwydiant carbon isel newydd cyffrous hwn wrth symud ymlaen.

Cymunedau Arfordirol Cynaliadwy

Gallai GW cyntaf gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd ddarparu dros 3000 o swyddi a £682 miliwn mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi leol erbyn 2030

Datgloi’r Adnodd Gwynt

Mae astudiaeth wedi nodi 150 i 250 GW o adnodd gwynt yn y Môr Celtaidd gyda thua 50 GW cyraeddadwy

Dyfodol Carbon Isel Newydd

Cyflwyno prosiect gwynt arnofiol ar y môr cyntaf y Moroedd Celtaidd. Yn darparu ynni gwyrdd i 89,488 o gartrefi bob blwyddyn

Cefnogi polisïau Llywodraeth Cymru a’r DU gan gynnwys:

Targed Sero-Net 2050 / Argyfwng Hinsawdd / Strategaeth Ddiwydiannol y DU / Strategaeth Twf Glân y DU / Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Deddf Amgylchedd Cymru / Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

O Ddiddordeb?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein prosiect neu os ydych am weithio gyda Blue Gem Wind cysylltwch â ni. Mae gennym rai Cwestiynau Cyffredin y gellir eu gweld
yma.